Budownictwo!

Dobry portal tematyczny!

Archive for October 4th, 2019

October - 4 - 2019
Comments Off

Duża grupa z nas preferuje zakup samochodu używanego, jednak równocześnie w solidnym stanie oraz o wiele tańszego aniżeli pojazd z markowego salonu. Decydując się na taką odmianę nabycia auta musimy posiadać świadomość, że nie ciąży na nas obowiązek pokrycia kosztów podatku, należnego państwu. Wynika to stąd, że komis samochodowy zobligowany jest do uiszczania ryczałtu oraz jest najczęściej postacią fizyczną, będącą płatnikiem podatku od towaru i usług. Chodzi tutaj o atrakcyjny podatek VAT. Jeśli dokonujemy kupna wozu u takiego naturalnie przedsiębiorcy, trzeba zwrócić szczególną uwagę, żeby w umowie zakupu zawarta została klauzula dotycząca tego, że koszta podatków spoczywają na sprzedającym, a  [ Read More ]